Lóhere tápkábel 1.5m AK-NB-01T

Lóhere tápkábel 5.0m AK-NB-05T

Lóhere tápkábel 3.0m AK-NB-06T

Lóhere tápkábel 1.0m AK-NB-08T

Lóhere tápkábel 2.0m AK-NB-09T

Tápkábel PC 1.5m AK-PC-01T

PC Power Cable 5.0m AK-PC-05T

PC Power Cable 3.0m AK-PC-06T

PC Power Cable 1.0m AK-PC-08T

PC Power Cable 2.0m AK-PC-09T