I. Szellemi tulajdon

Az Akyga® weboldal kiadója a Akyga Europe Sp. z o.o., székhelye: Suchy Dwór (52-200), ul. Wroclawska 1C.

A weboldal minden szövege, grafikája és specifikációja fenntartva. A weboldalon megszerzett felhasználói információk használata nem jelenti az immateriális javakhoz, például képekhez vagy adatbázisokhoz való jog megszerzését. A felhasználó ezeket a képeket vagy adatbázisokat csak a méltányos felhasználás mértékén használhatja, ahogyan azt a szerzői jogról és a szomszédos jogokról szóló, 1994. február 4-i törvény (24. sz. Törvény, 83. cikk, módosítva) rendelkezései határozzák meg. Adatbázisok védelméről szóló, 2001. július 27-i 2001. évi törvény (128. cikk, 1402. cikk) és a tisztességtelen verseny elleni küzdelemről szóló, 1993. április 16-i törvény (módosított törvény 93.47.211. számú törvény). Tilos a Weboldalot kereskedelmi célokra lemásolni és módosítani anélkül, hogy először megkapnánk a Weboldal jóváhagyását.

II. Ki a személyes adatainak kezelője?

A személyes adatokat kezelő szervezet a Akyga Europe Sp. z o.o. (a továbbiakban: a társaság), székhelye: Suchy Dwór (52-200), ul. Wrocławska 1C - az Akyga® weboldal kiadója.

III. Adatgyűjtés

Az Akyga® weboldal felhasználói megosztják adataikat a weboldalról érkező kérések küldésével, a dokumentumok előfizetésével és a társasággal kapcsolatos információk megszerzésével. A felhasználó által szolgáltatott adatok általában név, e-mail cím, telefonszám és IP-cím.

IV. Adatfeldolgozás

A személyes adatokat a személyes adatok feldolgozása során az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról és a 95/46 / EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseivel összhangban dolgozzák fel. (a továbbiakban: GDPR) és más alkalmazandó rendeletek. A Társaságnak és a társaságnak szolgáltatást nyújtó szervezeteknek joga van a felhasználói adatokhoz. Személyes adatokra van szükség a Társaságnak, hogy válaszoljon kérdésekre, hírlevelet küldjön és marketing tevékenységeket folytasson.

V. Adattárolási jogok

  • A megadott adatokhoz való hozzáférést lehetővé tevő törvény

Minden felhasználó ellenőrizheti, ha lekérdezést küld a vállalatnak, milyen adatokat tárol.

  • Az adatok helyesbítéséhez való jog

Ha tudjuk, hogy adataink helytelenek, akkor jogaink van a hamis adatok helyrehozására.

  • Az adatok hordozhatóságához való jog

Ha a társaság rendelkezik az Ön adataival, akkor joga van standardizált formátumban megkapni azokat. Ez lehetővé teszi az adatok más rendszergazdák számára történő felhasználását. Ha ez technikailag lehetséges, a vállalat kérésére adatokat küldhet egy másik rendszergazdának.

  • Az adatfeldolgozás korlátozásának joga

A Felhasználó korlátozhatja adatainak feldolgozását a Társaság számára. Ebben az esetben az adminisztrátor csak adatokat tárol, az adatfeldolgozáshoz kapcsolódó egyéb tevékenységek tilos (a GDPR 18. cikkének (2) bekezdésében meghatározott kivételekkel).

  • Az adatok törlésének joga

Minden felhasználó kérheti a rendszergazdát, hogy haladéktalanul törölje az adatokat.